31st Night Buddha Puja, Bhavana and Chanting of Dhamma Chakka Sutta

Event Date

2023 December 31

Start Time

7:00 PM

Special Gilanpasa Buddha Puja, Bhavana and Chanting of Dhamma Chakka Sutta

Event Photo Gallery